ABDULLAH ÇOBAN

Nükleer, Uzay ve Teknoloji

Hakkımda

IRADETS İnovatif Radyasyon Dedektör Sistemleri A.Ş. firmasının yöneticisi ve Ar-Ge Müdürüyüm. Nükleer fizik alanında doktora yapmaktayım. Teoriksel nükleer fizik ile başlayan bilimsel yolculuğum madde-parçacık etkileşimini gözetleyen Monte-Carlo simülasyon çalışmaları, deneysel nükleer fizik ve endüstriyel uygulamalarına yönelik maceralarla devam etmektedir. Hem profesyonel iş hayatında hem de akademik alanda son zamanlarda üzerinde çalıştığım konular; uzay radyasyon analizleri (deneysel ve simülasyon), sağlık ve güvenlik alanlarında kullanılan radyasyon dedektörlerinin geliştirilmesi ve uzay parçacık teleskobu (mini space particle telescope) geliştirilmesidir.

Erciyes Üniversitesi Fizik Bölümü lisans eğitimimin ardından yine aynı üniversitede başlayan yüksek lisans çalışmalarım, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde proje kapsamında çalışmaya başlayarak 2013 yılında tamamlandı. Alfa bozunum mekanizmaları üzerine yaptığım teoriksel tez çalışmam TÜBİTAK-1002 projesi kapsamında desteklendi. Bu çalışma ile ilk bilimsel yayınımı Physical Review C dergisinde gerçekleştirdim. Doktoraya başladıktan sonra danışman hocamın kurduğu NUBA (Nükleer Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile nükleer fiziğin ilgilendiği birçok uygulamalarda görevler aldım. Bu araştırma merkezinde çalıştığım süre boyunca onlarca deneysel çalışmaların içerisinde yer alarak Monte-Carlo simülasyon çalışmalar, gama spektroskopi analizi, çeşitli elementler üzerinde fotonükleer reaksiyonlar,   PAA (photon activation analysis) deneyleri ile elemental analiz ve fotofisyon reaksiyonu ile fisyon ürünlerinin belirlenmesine yönelik temel bilimsel çalışmalar gerçekleştirdim. Ayrıca dijital x-ray görüntüleme sistemleri ve Co-60 ışınlama sistemi ile ilgili çeşitli uygulamalar içerisinde de bulunarak nükleer fiziğin endüstriyel uygulamaları üzerine çeşitli çalışmalarda bulundum.

Doktora sürecimde Romanya’da kurulan Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) hızlandırıcı tesisinde nükleer rezonans floresans (NRF) üzerine 1 yıl araştırmacı olarak görev aldım. 

Araştırma Alanlarım

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.